Center of Traditional Chinese Martial Arts and Zen Buddhism 中国传统武术与禅宗佛教中心
Hledat
Navigace: Czech Shaolin Temple > MISTŘI

MISTŘI

V kung fu se učitel oslovuje Shifu (kantonsky = Sifu), což značí pozici otce. Stejně jako otec, který vštěpuje svým dětem vše, co zná, tak i Shifu předává žákům své umění. Proto je žák povinen oslovovat svého učitele "Shifu". Pokud jej student tímto způsobem neosloví, je to urážka.

 Ctihodný opat Shaolinu SHI YONG XIN je opatem v Shaolinském klášteře Songshan, provincii Henan. V rámci podpory propagace Shaolinkých bojových umění poskytl požehnání mistru Shi Yan Hao k založení Tai Zu Mountain Shaolin Inetrnational Kung Fu Academy v roce 2012.

Shi Yong Xin se narodil v roce 1965 a do shaolinského kláštera přišel v roce 1981. Stal se úředníkem chrámového opata v roce 1999 po dlouholeté studii jako mnich v klášteře Shaolin a dalších klášterech. Stal se třicátým nástupcem po předchozím Buddhistickém opatovi Xue Ting Fu Yu. Je předsedou asociace Buddhistů provincie Henan. 

             

 

 

 

 

 

 Mistr SHI YAN HAO (Xu Jian Hao) je zakladatelem Tai Zu Mountain Shaolin Inetrnational Kung Fu Academy. Je to hlavní učitel mistra Shi Heng Zhu a v rámci propagace Shaolinského kláštera a Shaolinských bojových umění mu dal požehnání k vytvoření prvního a jedinného kulturního centra Shaolinu v České republice. 

Mistr Shi Yan Hao pochází ze silného zázemí v bojových uměních, kdy jej už od velmi mladého věku začal trénovat jeho děda. Od 7 let se začal bojovým uměním věnovat velmi vážně a to jak tradičním, tak Tai Ji a Sanda. Ve věku 12ti let odešel studovat do Shaolinského kláštera v SongShan, kde se stal bojovým mnichem 34. generace, je také 6. generace Yang Tai Ji Quan. Má znalosti se zbraněma jako meč, šavle, tyč, kopí, dvojité kopí, halapartna, bič, třísekční tyč, a další. Jeho specialitou jsou meč, halapartna, dvojité kopí a bič. 

Díky mezinárodní slávě kláštera Shaolin má spoustu nabídek na spolupráci při natáčení bojových filmů. Například 鸿门宴 (the English title is listed as 'White Vengence). 

Učastnil se mnoha velkých soutěží a turnajů s vynikajícími výsledky. Také mnoha vystoupení v rámci kláštera Shaolin nebo na Shanghai Expo. Bojová umění začal vyučovat v roce 2010.

 

 Mistr SHI HENG ZHU (Martin Lee) začal studovat bojová umění v roce 1999. Je držitelem 6. Kyu v Karate Goju Ryu a 4. Kyu v Jiu Jitsu. Čínským bojovým uměním se začal věnovat v roce 2007 pod vedením mistra Yu Meng a to tradičnímu Shaolin a Wing Chun. V roce 2010 poprvé odletěl studovat do Číny s mistrem Yu Meng. Následně v roce 2015 na 6 měsíců do Tai Zu Mountain Shaolin Inetrnational Kung Fu Academy v klášteře Ming Shan Si, kde se stali jeho mistry Shi Yan Hao a Guo Jie. Zde se také pravidelně vrací.

Mistr Shi Heng Zhu je 35. generací shaolinského mnicha a 7. generací Yang Tai Ji Quan. 

Cvičí styly Shaolin, Wing Chun, Yang Tai Ji, Sanda, Wu Dang, Xing Yi, Ba Ji a Ba Gua. Orientuje se na zbraně jako tyč, meč, šavle, kopí, halapartna, měsíční zub, dvojité háky, bič. Jeho specialitou je opilá pěst, meč a tyč. 

Mistr Shi Heng Zhu se účastnil a ještě občas i účastní významných Evropských a světových soutěží a to s vynikajícími výsledky. Účastní se taky různých vystoupení na dětských dnech, svatbách, akcích města, firemních akcích. Několikrát vystupoval i v Číně. Dále se účastní seminářů a přednášek o životě v klášteře a shaolinském umění Kung Fu a Qi Gong.

Od roku 2010 také začal studovat tradiční čínskou medicínu, kdy se této začal naplno věnovat v roce 2015. Rovněž se naučil připravovat zdravá jídla, jako se vaří v čínských klášterech.  

Zabývá se také čínskou kaligrafií a tušovou malbou.

V roce 2012 dostal pověření mistra Yu Meng k založení své školy a šíření bojových umění. Založil školu s názvem Li Zhuming Kung Fu Academy. V roce 2016 tento název změnil na Czech Shaolin Temple a od roku 2015 velice úzce spolupracuje s Tai Zu Mountain Shaolin Inetrnational Kung Fu Academy a mistrem Shi Yan Hao, jenž je mu také velice dobrým přítelem. 

 Mistr SHI MIAO QIN (Miroslav Lee) je bratrem mistra Shi Heng Zhu. Studoval od roku 1999 do roku 2004 Karate Goju Ryu, kde získal 6.Kyu. Od roku 2012 se začal učit Wing Chun od mistra Shi Heng Zhu, následně také od mistra Lo Man Kam. V roce 2019 se rozhodl stát mnichem a stal se 36. generací shaolinského mnicha. Jeho zaměření je Wing Chun a to také vyučuje v Lee Wing Chun Organization.

Občas jezdí na soutěže ve Wing Chun a zde získává umístění na prvních příčkách.

 

 

 

 

 

 

 Mistr GUO JIE je jedním z nejslavnějších mistrů pocházející z tradiční rodiny Kung Fu. V 8 letech jej začal trénovat jeho dědeček, kdy získal základni dovednosti. Později se připojil k místní komunitě Kung Fu a učil se od profesionálnějších mistrů. Během tréninků cvičil tvrdě, nikdy mnoho nemluví, pouze trénuje, jako robot. Bojovým uměním je oddaný. Cestoval po Číně a učil se staré a tradiční styly Tai Ji, Xing Yi, Nan Quan, Fuhu Quan od různých slavných mistrů.Má více než 25 let zkušeností s výukou studentů různých úrovní a národností. 

 

 

 

ShiXiong (kantonsky = SiHeng) je starší bratr studentů, kteří začali zvičit později. Mladší studenti (bratři) se nazývají ShiDi (kantonsky = SiDai). Starší sestry jsou ShiJie (kantonsky = SiJie) a mladší sestry ShiMei (kantonsky = SiMui)

 Shi Jie Ivana Zifčáková

Kvalifikace: Pověření Shi Heng Zhu shifu k zastupování v jeho nepřítomností a asistenci při tréninku.

5.level studenta Shaolin v Czech Shaolin Temple

Je starší sestrou ostatních studentů. Ti jsou povinni ji respektovat a poslouchat stejně jako svého Shifu. 

V případě nepřítomnosti Shifu je nejvyžší autoritou

 

 

 Shi Jie Jana Staňková

Kvalifikace: Pověření Shi Heng Zhu shifu k zastupování v jeho nepřítomností a asistenci při tréninku Tai Ji. 

Je starší sestrou ostatních studentů. Ti jsou povinni ji respektovat a poslouchat stejně jako svého Shifu.

V případě nepřítomnosti Shifu je nejvyžší autoritou

 
© www.kungfuacademy.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma